Provning / analys

Provning / analys

Provning och analys av material och komponenter används för:

  • kvalitets- och funktionskontroll
  • jämförelse av olika material
  • framtagning av beräkningsunderlag
  • kontroll av egenskaper under olika förhållanden
  • kontroll av säkerhetsmarginaler (quality assurance)
  • undersökning av brottmekanismer

Provning och analys utförs normalt enligt någon standard (ISO, ASTM, …). I vissa fall önskas/krävs dock specialanpassade tester och när så är fallet hjälper vi naturligtvis gärna till med design och tillverkning av riggar och fixturer.

Provpreparering är en mycket viktig del vid test och kontroll av materialegenskaper. Ofta krävs, förutom kapning och polering, även limning av tabsförstärkningar och töjningsgivare. I vårt laboratorium har vi tillgång till det mesta som krävs för provpreparering av plast- och kompositprovstavar.

Prislista – 2020

Klicka dig vidare för att läsa mer: